วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรธุรกิจร้านเบเกอรี่


การอบรมธุรกิจร้านเบเกอรี่ ของ กทม. รุ่นที่ 1 blog นี้เป็นศูนย์รวมแหล่งพบปะของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านเบเกอรี่ของคนกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น