วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เปิดตัวเถ้าแก่ใหม่ ร้าน "OPINE" โดยคุณปรีดี อิทธิพงศ์ (ชล)

ขอแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ใหม่ คุณปรีดี อิทธิพงศ์ (ชล)

ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครและถูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมฝึกอาชีพเชิงธุรกิจ (เถ้าแก่บางกอก) หลักสูตร การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่

เนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจใหม่ ชื่อร้าน “OPINE”
ท่านใดสนใจอยากไปอุดหนุน ไปได้ที่นี่เลยค่ะ
ชั้น UL อาคาร Interchange ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร.089-6690458, 086-664-4402 E-mail: chon_bcc@hotmail.com

เปิดตัวเถ้าแก่ใหม่ ร้าน "D’Da Bakery" โดยคุณลัดดา จิตติเดชา

ขอแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ใหม่ คุณลัดดา จิตติเดชา
ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครและถูมิปัญญาท้องถิ่น.
กิจกรรมฝึกอาชีพเชิงธุรกิจ (เถ้าแก่บางกอก) หลักสูตร การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่


เนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจใหม่ ชื่อ“D’Da Bakery”
ท่านใดสนใจอยากจะไปอุดหนุน เชิญไปได้ที่นี่เลยค่ะ

112 ถ.สี่พระยา ซ.สะพานเตี้ย แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร.089-886-0809 E-mail : d-da_cake@hotmail.com
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรธุรกิจร้านเบเกอรี่


การอบรมธุรกิจร้านเบเกอรี่ ของ กทม. รุ่นที่ 1 blog นี้เป็นศูนย์รวมแหล่งพบปะของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านเบเกอรี่ของคนกรุงเทพมหานคร